Dette ble startet i midten av 30 årene av Peder Kollerud, Ingolf Trømborg og Hans Trollerud. Ligger på høyre side av veien mot Ulrikstad krysset, ca 8oo meter før.
Grøfter og ledninger ble lagt nedover til Slitu, alt med hånd makt.
Rørene de brukte var furu som var hulet ut og bint rundt med jern. Disse var laget i Fredrikstad ved fabrikken Tubus.
På toppen av Morstang sletta hadde de et hevert system som gjorde at vannet fikk fart på seg nedover til Slitu.

Vannverket består av to deler. Et utebasseng som samler opp vannet og inne basseng som da videreførte vannet. Innebassenget hadde et system hvor man tømte det med jevne mellomrom slik at vannet ble rent. Det er et slags filter inn fra utebassenget og inn i hoved bassenget.

Det som er fantastisk er at det blir aldri tomt- en evig vannkilde som strømmer ut under mye av område. Og vannet er knallgodt, mye bedre en Imsdal!

Det er Jan Nilsen som kjøpte det tilbake til hovedstedet og i dag er hans datter Elisabeth og hennes mann Kristen Larkin som eier stedet. Løvmo som stedet hetter ble tilflyttet i 1920 og bygget opp av August Nilsen. Husker at det ble fortalt at de måtte tømme støvler for rotter og mus før de satt de på seg om morgen!!
Stedet ble før den tid kaldt Sletten. Slitu If hadde også sin fotball bane der oppe fra 1928 til 1947. Mange harde slag er utvekslet der mellom Slitu og nabogrendene!
Gamle veien gikk også rett gjennom gården her, før 1960.

Annonsører